تامین کالای پروژه یکی از مهمترین چالشهای پروژه های نفت و گاز است . گرچه ممکن است با اتخاذ رویکردهایی از معضلات این بخش کاست اما تجارب به دست آمده نشان می‌دهد بدون داشتن یک سامانه متمرکز و واحد که بتواند به عنوان یک مرکز داده کلیه اطلاعات مربوط به کالای پروژه را از زمان ایجاد تقاضا (MTO) ، طی مراحل سفارش (PO) ، بازرسی فنی ، حمل ، نصب و تحویل بطور جامع و مفید مدیریت نماید معضلات مربوط همچنان به قوت خود باقی می‌مانند .
از سوی دیگر امکان برآورد صحیح و قریب به واقع بهای پروژه که اغلب بخش عمده آن را خرید کالا تشکیل می‌دهد ، چه هنگام شرکت در مناقصات و چه در مدیریت و برآورد هزینه تمام شده پروژه‌ها اهمیتی کلیدی در حفظ سودآوری و ثبات عملکرد مطلوب سازمان ایفا می نمایند .
بر این اساس این شرکت با سالها تجربه در زمینه تحلیل ، تولید و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای سازمانی (Enterprise) در بزرگترین مجموعه های کشور و استفاده از تجارب متخصصان خبره و بسیار باتجربه در زمینه مهندسی و مدیریت پروژه های نفت و گاز پس از چندین سال فعالیت مستمر اقدام به ایجاد سامانه یکپارچه و متمرکز نرم افزاری مدیریت پروژه پتروکد (P E T R O C O D E ) نموده است. این سامانه بصورت سرویس و یا اختصاصی قابل استفاده برای سازمان شما می‌باشد.